CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

 

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

I. Phạm vi giao hàng

Chính sách giao hàng này chỉ áp dụng đối với các Đơn Đặt Hàng được đặt thông qua trang web http://estore.starbucks.vn/.

Sản phẩm sẽ được giao đến địa chỉ mà khách hàng chỉ định trong Đơn Đặt Hàng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Trong trường hợp việc giao hàng không thể thực hiện được vì bất cứ lý do gì, Starbucks sẽ thông báo với khách hàng thông qua thông tin liên hệ được cung cấp trong Đơn Đặt Hàng.

II.  Biểu phí giao hàng và thời gian giao hàng dự kiến

Hình thức vận chuyểnKhu vực áp dụngCân nặng (kg)Biểu phí dự kiếnThời gian giao hàng
Dịch vụ chuyển phát tiêu chuẩn Nội thành Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội0-3kg16.500 VNĐ2-3 ngày.
Ngoại thành Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội0-3kg19.800 VNĐ3-4 ngày.
Ngoài phạm vi Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội0-1kg 21.252 VNĐ4-7 ngày.
1-1.5kg32.258 VNĐ
1.5-2kg37.950 VNĐ

Lưu ý: Phí giao hàng dự kiến nói trên có thể được cập nhật tại từng thời điểm. Thời gian giao hàng được tính từ ngày Đơn Đặt Hàng được chấp nhận.

III. Các điều khoản loại trừ

  1. Thời gian giao hàng có thể bị chậm trễ/ thay đổi do những nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát của Starbucks. Trong trường hợp này, đơn vị giao hàng sẽ thông báo đến Khách Hàng nếu có bất kỳ sự chậm trễ/ thay đổi nào phát sinh. Tuy nhiên, Starbucks sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chậm trễ nào liên quan đến dịch vụ giao hàng.
  2. Việc giao hàng sẽ không được thực hiện vào Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ.
  3. Địa chỉ giao hàng không thể thay đổi sau khi Khách Hàng đã đặt hàng. Starbucks sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin giao hàng không chính xác. Trong trường hợp khách hàng muốn thay đổi địa chỉ giao hàng, vui lòng hủy Đơn Đặt Hàng và đặt lại Đơn Đặt Hàng mới.
  4. Starbucks bảo lưu quyền từ chối giao hàng trong trường hợp có bất kỳ nghi ngờ nào liên quan đến khả năng tín dụng hoặc thông tin giao hàng do khách hàng đã cung cấp.
  5. Đơn Đặt Hàng sẽ tự động bị hủy bỏ trong trường hợp người giao hàng không thể liên hệ được với Khách Hàng tại thời điểm giao hàng (tối đa 3 cuộc gọi và mỗi cuộc gọi cách nhau 5 phút). Nếu Đơn Đặt Hàng đã được thanh toán thì Starbucks sẽ tiến hành hoàn lại số tiền đã thanh toán theo quy định về việc “Hoàn tiền cho Đơn Đặt Hàng bị hủy bỏ/ từ chối ”.