Giới thiệu

Đây là trang thương mại điện tử chính thức của Starbucks Vietnam. Tại đây chúng tôi cung cấp các sản phẩm gọi chung là merchandise với đa dạng các sản phẩm và thiết kế.

Để biết thêm về các loại thức uống, cà phê và các sản phẩm khác cũng như các chương trình khuyến mãi của chúng tôi, vui lòng truy cập trang Facebook chính thức của chúng tôi tại: https://www.facebook.com/starbucksvietnam/ 

Để tìm hiểu thông tin chương trình thành viên Starbucks Rewards, vui lòng truy cập website của chúng tôi tại: https://card.starbucks.vn/vi/