Core Essentials

Enjoy these simple, classic and functional Starbucks® drinkwares while being kinder to the environment!

Bộ sưu tập sản phẩm cốc, bình, ly của Starbucks® với thiết kế đơn giản, truyền thống và tiện dụng, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường.